منو

اخبار شهر آفتاب

شهر آفتاب زیرنظر بخش آفتاب باقی میماند

شهر آفتاب زیرنظر بخش آفتاب باقی میماند

تاریخ ایجاد: 1395/7/18

فرماندار تهران با تاکید بر اینکه مجموعه شهر آفتاب جزو بخش آفتاب است، گفت: این مجموعه چه به عنوان یک منطقه مستقل شهر تهران باشد و چه در محدوده تهران بماند، از نظر تقسیماتی زیر نظر بخشداری آفتاب خواهد ماند .


عیسی فرهادی در گفتوگو با ایسنا، گفت: شهر آفتاب در محدوده شهر تهران قرار گرفته و ظرفیتی برای انجام مسائل فرهنگی در این منطقه ایجاد کرده است. در حقیقت بخش آفتاب میتواند برخی از مشکلات مانند نمایشگاهها، دانشگاهها و حوزههای علمیه که امروز وجودشان در شهر تهران موجب افزایش ترافیک و برخی مشکلات شده را در خود جای دهد.
 وی افزود: با عنایت به حرم مطهر امام خمینی (ره) و با عنایت به وجود 33 هزار شهید گلگونکفن بهشت زهرا (س) این مکان محل مناسبی برای اجرای پرژههای فرهنگی شده است. تاکنون نیز دانشگاه یادگار امام و دانشگاه شاهد در بخش آفتاب مستقر شدهاند و نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب نیز که یک پروژه بزرگ است، در این منطقه به بهرهبرداری رسیده است. بیتردید از این دست پروژهها میتواند در شهر آفتاب اجرایی شود.

تصمیمی برای مستقل شدن شهر آفتاب گرفته نشده است
 فرماندار تهران تاکید کرد: تاکنون تصمیمی برای مستقل شدن شهر آفتاب به عنوان یک منطقه شهر تهران و یا الحاق به شهر تهران گرفته نشده، این تصمیم را باید شورای عالی معماری و شهرسازی، وزارت کشور و سایر دستگاههای ذیربط اتخاذ کند. فرهادی تاکید کرد: تا آن زمان شهر آفتاب زیر نظر بخشداری آفتاب باقی خواهد ماند. بیتردید به لحاظ تقسیمات موجود، شهر آفتاب زیر نظر بخش آفتاب است حتی اگر به عنوان منطقهای مستقل تعیین شود.
 فرماندار تهران در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران مدیریت شهر آفتاب را به بانک شهر واگذار کرده است. آیا این موضوع تاثیری در مستقل شدن شهر آفتاب دارد یا خیر؟ گفت: واگذاری شهر آفتاب به لحاظ اجرا است و کاری با تقسیمات و امنیت ندارد. چه شهرداری این مجموعه را اداره کند و چه بانک شهر، امنیت آن برعهده بخشداری آفتاب است.


print
There is no comment.
بازگشت