منو

اخبار شهر آفتاب

هجوم به ساحت محرم و ذاکران اهل بیت)ع( با هدف تخریب شهردار تهران

هجوم به ساحت محرم و ذاکران اهل بیت)ع( با هدف تخریب شهردار تهران

تاریخ ایجاد: 1395/7/17

رئیس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران گفت: امروز با هدف تخریب شهردار تهران به ساحت محرم و هیات و ذاكران اهل بیت (ع) هجوم آورده اند


مهدی ذاكری رئیس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس پیرامون انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر حمایت مالی شهرداری تهران از چند ذاكر اهل بیت گفت: متاسفانه اتاق عملیات روانی جریان تخریب حریم اخلاق و انصاف را دریده و از هیچ اقدام غیر اخلاقی و غیر دینی ای ابایی ندارد
. وی ادامه داد: این جریان یک روز تصاویر خصوصی یک عروسی را منتشر و ان را به دختر شهردار تهران نسبت می دهد، یک روز تصویر نوه او را منتشر و نسبت به آن بی احترامی می كندو امروز با هدف تخریب شهردار تهران به ساحت محرم و هیات و ذاكران اهل بیت)ع( هجوم آورده اند
 . ذاكری افزود: بنا بر استعلامی كه از بانک گرفته شد تصاویر منتشر شده مربوط به حساب شخصی به نام اقای ر.ل یک شهروند تهرانی است كه چكی از بانک اقتصاد نوین را به حساب خود واریز و در خواست چهار برگ چک بانكی در وجه افراد می كند؛ نه آن فرد و نه آن حساب ها هیچگونه ارتباطی با شهرداری تهران نداشته و ندارد . وی تصریح كرد: رفتار به دور از اخلاق اتاق جنگ روانی تخریب گران این بار نیز با قصد و هدف تخریب ناجوانمردانه مدیریت شهری تهران و تعدادی از ذاكرین اهل بیت)ع( كه كارنامه ای انقلابی و روشن در مقابله با جریان نفاق و فتنه داشته اند، صورت گرفته است


print
There is no comment.
بازگشت