منو

اخبار شهر آفتاب

ضرورت تدوین یک طرح جامع عملیاتی در خصوص شهر آفتاب

ضرورت تدوین یک طرح جامع عملیاتی در خصوص شهر آفتاب

تاریخ ایجاد: 1395/7/17


به گزارش روزنامه همشهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باید یک طرح جامع عملیاتی درخصوص مجموعه شهر آفتاب تدوین و عملیاتی شود .
قاسم میرزایی نیكو با بیان اینكه برپایی نمایشگاه شهر آفتاباقدام زیبایی بود كه توسط شهردار تهران صورت گرفت، اظهار داشت: موقعیت شهر آفتاب از نظر قرار گرفتن در مسیر جاده اصلی، همجواری با فرودگاه، دوری از محیط مركزی شهر و امكانات و خدماتی كه در آنجا فراهم شده است شرایط ویژهای دارد اما متراژ زمین آن با توجه به افق ترسیم شده برای شهر آفتاب كم است كه این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد .
 مؤسس و رئیس مركز توسعه و تجارت جمهوری اسلامی ایران در دوبی همچنین درخصوص تبدیل شهر آفتاب به مركز تجارت جهانی ایران ابراز كرد: در این مورد باید یک طرح جامع، علمی و عملیاتی ترسیم شود و مشابه چنین طرحی را بنده انجام دادهام تحت عنوان دهكده جهانی كه در آن ابتدا میتوان از استانها شروع كرد، سپس آن را به سراسر كشور گسترش داده و كشورهای همسایه و بهخصوص كشورهای اسلامی را نیز در آن سهیم كرد. وی در این خصوص ادامه داد: ثبات، آرامش و امنیت موجود در كشور با توجه به شرایط بحرانی منطقه خاورمیانه این فرصت را برای ما بهوجود آورده و ما میتوانیم با تبدیل شهر آفتاب به شهر نمایشگاهی دائمی به ایجاد مركز تجارت جهانی در آن امیدوار باشیم كه این مستلزم اقدامات مؤثر و عملیاتی است .
 میرزایی نیكو اضافه كرد: زیرساختهای مهم و اساسی چون مترو، نزدیكی به فرودگاه و نزدیک بودن به بزرگراه خلیجفارس ویژگیهای اساسی است كه برای تبدیل شدن به مركز تجارت جهانی بسیار حائز اهمیت است. رایزن بازرگانی پیشین ایران در امارات درخصوص افقهای پیشروی شهر آفتاب گفت: كشور برای نشان دادن توانمندیها، پتانسیلها و نقاط قوت خود نیازمند توجه به نمایشگاه شهر آفتاب است چرا كه هم در وسعت بینالمللی و هم داخلی ما نیازمند آن هستیم .


print
There is no comment.
بازگشت