منو

اخبار شهر آفتاب

نصب علائم راهنمایی در داخل نمایشگاه کتاب بر عهده وزارت ارشاد بوده نه شهرداری

نصب علائم راهنمایی در داخل نمایشگاه کتاب بر عهده وزارت ارشاد بوده نه شهرداری

تاریخ ایجاد: 1395/2/18

 معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه نصب علائم راهنمایی در داخل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب بر عهده وزارت ارشاد بوده است، گفت: شهرداری تهران تنها علائمی که در بزرگراه‌های منتهی به نمایشگاه شهر آفتاب بوده را نصب کرده است.


 معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه نصب علائم راهنمایی در داخل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب بر عهده وزارت ارشاد بوده است، گفت: شهرداری تهران تنها علائمی که در بزرگراه‌های منتهی به نمایشگاه شهر آفتاب بوده را نصب کرده است.

مجتبی عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت، در خصوص نصب علائم راهنمایی در داخل نمایشگاه شهر آفتاب با بیان مطلب فوق اظهار کرد: راهنمایی جانمایی انتشارات و غرفه‌ها بر عهده شهرداری تهران نبوده است.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه اگر این کار را بر عهده ما می‌گذاشتند آن را نیز انجام می‌دادیم، تصریح کرد: علائمی که در خصوص آدرس و محل استقرار انتشارات و سالن‌ها بوده است، بر عهده وزارت ارشاد بوده است.
وی با اشاره به اینکه تنها نصب علائم در بزرگراه‌های منتهی به نمایشگاه شهر آفتاب را شهرداری تهران انجام داده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که علائم سالن بازی کودکان را نیز شهرداری تهران انجام داده است.

 


print
There is no comment.
بازگشت