منو

اخبار شهر آفتاب

مدیرعامل شهر آفتاب: استفاده از تمامی وسایل حمل و نقل عمومی جهت دسترسی به شهر آفتاب

مدیرعامل شهر آفتاب: استفاده از تمامی وسایل حمل و نقل عمومی جهت دسترسی به شهر آفتاب

تاریخ ایجاد: 1395/1/30

مدير عامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب، در گفتگوي خبري در زمينه دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي براي سهولت رفت و آمد مردم به نمايشگاه كتاب و مجموعه شهر آفتاب گفت: براي دسترسي به نمايشگاه، مردم مي توانند از تمامي وسايل حمل و نقل عمومي مانند تاكسي، اتوبوس، ون و مترو استفاده كنند.


مدير عامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب، در گفتگوي خبري در زمينه دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي براي سهولت رفت و آمد مردم به نمايشگاه كتاب و مجموعه شهر آفتاب گفت: براي دسترسي به نمايشگاه، مردم مي توانند از تمامي وسايل حمل و نقل عمومي مانند تاكسي، اتوبوس، ون و مترو استفاده كنند. ٩مبدا براي سرويس هاي اتوبوس و ٨ مبدا براي سرويس هاي تاكسي و ون در سراسر شهر تهران ايستگاه متروي منحصر بفرد شهر آفتاب و همچنين ناوگان تردد مناسب در داخل مجموعه شهرآفتاب بزودي اطلاع رساني جامع از طريق رسانه هاي عمومي و روابط عمومي شهرداري تهران در زمينه مسير ها و شرايط دسترسي به شهر آفتاب مسير هاي دسترسي در سال جاري تكميل خواهند شد. مشاور اجرايي معاون فرهنگي وزارت ارشاد نیز در مورد عملكرد مجموعه شهر آفتاب گفت:اقدامات مجموعه شهر آفتاب مثال زدني است و دوستان اين مجموعه تمامي تلاش خود را بصورت شبانه روزي انجام داده اند و ما خود شاهد اين تلاش ها و عملكرد ها بوديم.


print
There is no comment.
بازگشت