منو

اخبار شهر آفتاب

افتتاح ایستگاه متروی شهرآفتاب به عنوان بزرگترین ایستگاه

افتتاح ایستگاه متروی شهرآفتاب به عنوان بزرگترین ایستگاه

تاریخ ایجاد: 1395/1/30

افتتاح ایستگاه متروی شهرآفتاب به عنوان بزرگترین ایستگاه، حضور ون ها و تاکسی ها در شهرآفتاب، استقرار تعدادی اتوبوس در میادین اصلی شهر به منظور جابجایی بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب و حضور شاتل ها درداخل شهرآفتاب جهت جابجایی سالمندان و معلولان از برنامه های حمل و نقل عمومی در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شهرآفتاب است.


افتتاح ایستگاه متروی شهرآفتاب به عنوان بزرگترین ایستگاه، حضور ون ها و تاکسی ها در شهرآفتاب، استقرار تعدادی اتوبوس در میادین اصلی شهر به منظور جابجایی بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب و حضور شاتل ها درداخل شهرآفتاب جهت جابجایی سالمندان و معلولان از برنامه های حمل و نقل عمومی در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شهرآفتاب است.


print
There is no comment.
بازگشت