منو

ارتباط با ما

همه
 • انتقادات و پیشنهادات
 • راه های دسترسی

  مسیرهای دسترسی به مجموعه از طریق
  بزرگراههای خلیج فارس، شهید تندگویان،
  شهید محلاتی و نیز خطوط یک و سه
  مترو تأمین میشود. همچنین خطوط مختلف
  تاکسی و اتوبوس از میادین اصلی شهر،
  بازدیدکنندگان را به نمایشگاه انتقال میدهند

 • تماس با ما

  تلفن: 96015359 و 96015360
   نمابر: 43854597

 • ایمیل : 


 • info@exhibiran.com

 • zarif@exhibiran.com

نقشه سایت